Najave KME
Plan mesečnih aktivnosti JULI - DECEMBAR 2016.

* Jednodnevni stručni sastanci,

* Predavanja sa rešavanjem testa

* Simpozijumi

Pogledajte plan mesečnih aktivnosti za jul - decembar 2016.

Predavanje sa rešavanjem testa "OB "Studenica" u Kraljevu 08.10.2016.
Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:
  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke:   153 – 02 – 2768/2016 - 01 doneta 18.08.2016.
Broj akreditacije: D - 1- 973/16

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Predavanje sa rešavanjem testa u Domu kulture u Smederevu 08.10.2016.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke:   153 – 02 – 509/2016 - 01 doneta 03.03.2016.
Broj akreditacije: D - 1- 320/16

Učesnici ostvaruju 10 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Predavanje sa rešavanjem testa u amfiteatru VMŠSS u Ćupriji 08.10.2016.
Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:
  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke:   153 – 02 – 509/2016 - 01 doneta 03.03.2016.
Broj akreditacije: D - 1- 319/16

Učesnici ostvaruju 10 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Predavanje sa rešavanjem testa u Domu kulture u Smederevu 01.10.2016.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke:   153 – 02 – 509/2016 - 01 doneta 03.03.2016.
Broj akreditacije: D - 1- 322/16

Učesnici ostvaruju 10 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Predavanje sa rešavanjem testa u Domu kulture u Smederevu 30.09.2016.
Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:
  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke:   153 – 02 – 509/2016 - 01 doneta 03.03.2016.
Broj akreditacije: D - 1- 321/16

Učesnici ostvaruju 10 bodova

Predavanje sa rešavanjem testa "OB "Kruševac" 29.09.2016.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa


Broj odluke:   153 – 02 – 509/2016 - 01 doneta 03.03.2016.
Broj akreditacije: D - 1- 319/16

Učesnici ostvaruju 10  bodova