Najave KME
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa 09.03.2017. godine u Domu zdravlja Zvezdara

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

 

Broj odluke:  153 – 02 – 2768/2016 - 01 doneta 18.08.2016.

Broj akreditacije: D - 1- 973/16

 

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa 09.03.2017. godine u OB Šabac

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem

 

Broj odluke:  153 – 02 – 2768/2016 - 01 doneta 18.08.2016.

Broj akreditacije: D - 1- 973/16

 

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Stručni sastanak 21.02.2017. godine u amfiteatru VMA u Beogradu
Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:
  • Stručni sastanak I kategorije

 

Broj odluke:  153 – 02 –3989/2016-01,  doneta 21.11.2016.

Broj akreditacije: D-1- 1353/16

Broj odluke:   153 – 02 – 2768/2016 -  01 doneta 18.08.2016.

Broj akreditacije: D-1- 981/16


Učesnici ostvaruju 4 bodova KME

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

XVI Simpozijum UMSTBS 25.-28.maja 2017.

 

Poštovani saradnici, koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da, Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje XVI Simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica, koji će se održati od 25.-28.maja.2017. godine, u Hotelu „Breza“u Vrnjačkoj Banji.

Plenarna tematika XVI Simpozijuma je na temu  Demencija i Alchajmerova bolest – globlni zdravstveni problem. 

Pročitajte više
Predavanje sa rešavanjem testa u Specijalnoj bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu 14.02.2017.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke:   153 – 02 – 509/2016 - 01 doneta 03.03.2016.

Broj akreditacije: D - 1- 319/16

Učesnici ostvaruju 10  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.